Gemeente Buren algemeen

Gemeente Buren

De gemeente Buren heeft 28.000 inwoners en bestaat uit 15 woonkernen: Asch, Beusichem, stad Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Lingemeer, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond. Ook een deel van de dorpen Buurmalsen en Kapel-Avezaath ligt op het grondgebied van de gemeente Buren.  

Voor alle dorpen is er een sociaal werker in dienst van Welzijn Rivierstroom. Deze sociaal werker richt zich op het welzijn van en samenwerking met de bewoners van een dorp. Dit houdt in dat we ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van groepsactiviteiten en dat we meedenken bij individuele (hulp)vragen.

Lees hier een succesverhaal uit Maurik