Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Buurtinitiatief in Ochten

Bewoners van 't Heufke in Ochten namen contact op met onze sociaal werker. Ze wilden graag dat hun ontmoetingsplek bestendig werd voor de winter. Samen hebben ze dit gerealiseerd.


Het nut van samen koffiedrinken

Bewoners van ’t Heufke in Ochtenzijn zeer vindingrijk. Ze wonen met acht ouderen in een
wooncomplex, waar de voordeuren allemaal op een binnentuin uitkomen. Op deze plek maakten ze
een overkapte ontmoetingsplek, omdat ze samen een koffie of thee willen drinken. Door deze
ontmoetingen blijven ze namelijk op de hoogte van elkaars welbevinden en springen ze bij als er iemand hulp
nodig heeft.

Hulp van sociaal werkers

Een ideale oplossing voor een maatschappij waar we meer naar elkaar om moeten gaan kijken, maar helaas biedt deze plek onder minder gunstige weersomstandigheden te weinig beschutting. Hans van Zetten heeft een sleutelpositie binnen het complex en hij bedacht samen met andere bewoners dat een oplossing. Als er een glazen schuifpui in de overkapping zou worden gemonteerd, zou dat een ideale oplossing zou bieden. Nadat deze oplossing was bedacht, schakelde Hans sociaal werker, de sociaal werker in.

Realiseren glazen schuifpui

Deze persoon werd blij van deze vraag. ‘Ik wil altijd meedenken als inwoners met vragen komen. Bij
deze vraag zag ik dat deze ontmoetingsplek veel meer voor de bewoners betekent dan het wekelijkse
kopje koffiedrinken met elkaar. Als ze bij elkaar komen, horen ze ook van elkaar hoe het met de
gezondheid en andere zaken is. En zo kunnen ze waken over elkaar en helpen als het nodig is met een boodschap of andere zaken. Zo’n ontmoetingsplek is laagdrempelig en horen we te koesteren.’

Samenwerking Thius en Welzijn Rivierstroom

De sociaal werker zocht contact met Marcia Mourik van woningstichting Thius. Zij pakten samen door en de
woningstichting regelde dat een aannemer, een glazen schuifpui plaatste. Thius nam vervolgens
twee-derde deel van de kosten voor hun rekening. Daarnaast kon Welzijn Rivierstroom dankzij een subsidie van Stichting Meldpunt voor Hulp en Informatie Echteld de overige kosten dekken.

Feestelijke inwijding

Als gevolg van deze samenwerking kon in juni 2023 de vernieuwde overkapping met een feestelijk tintje worden geopend. Onder applaus knipte initiatiefnemer, Hans van Zetten het lintje door. Daarna konden de bewoners onder alle weersomstandigheden samen koffie drinken