Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

De reis van Abel

Abel Janssen (23) volgt de HBO opleiding Social Work aan de Hogeschool In Holland en loopt sinds februari van dit jaar stage bij Welzijn Rivierstroom

Subsidie Cultuur&Erfgoedpact

In de Gemeente Neder-Betuwe beschikken we over een subsidie voor de bevordering van culturele activiteiten van Cultuur & Erfgoedpact Rivierenland. Deze meerjarige subsidie is mogelijk door, in ons geval, een samenwerking tussen Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe. Dit jaar vroegen we inwoners wat zij graag wilden. Een groepsbezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum Museum kwam met stip op nummer één. Abel kreeg de volledige regie.

Voorbereidingen

Voortvarend pakte hij zijn taak op. Aan de belangstelling lag het niet. Slechts 72 uur na de opening van de inschrijvingsdatum kon hij drie bussen reserveren. Een peulenschilletje, maar nu begon het echte werk.

‘Ik kwam er snel achter  dat je alles heel mooi kunt plannen, onvoorziene omstandigheden zorgen er zomaar voor, dat je het programma flink moet aanpassen. Zo had ik bijvoorbeeld een perfecte opstapplaats geregeld. Een paar dagen voor onze reis bleek dat er onderhoud aan de weg werd gepleegd en dat we uit moesten wijken naar een andere opstapplaats. Dit communiceren naar alle passagiers van drie bussen is een uitdaging als niet iedereen via email bereikbaar is.’

Samenwerking en sponsoring

Door eigen gedrevenheid kreeg Abel veel voor elkaar. Bij zijn weekendbaan, Vakantiepark de Thijmse Berg in Rhenen regelde hij bij zijn leidinggevende voor alle gasten een gratis lunchpakket. Bij Welzijn Rivierstroom maakten alle vier collega’s van team Neder-Betuwe hun agenda leeg om Abel op 8 juni de hele dag te ondersteunen. Directeur-bestuurder Sandra van Rijkom ging op de oorspronkelijke opstaplocatie staan om mensen, die de boodschap gemist hadden, de weg naar de juiste opstapplaats te wijzen.

Openlucht Museum

‘De dag zelf vond ik een beleving, vertelt Abel. ‘Ik zag dat veel mensen met elkaar een praatje aanknoopten en contacten legden. Daarnaast riep het museum veel herinneringen op. Daaruit ontstonden veel gesprekken over vroeger. Bijzonder vond ik het, dat kleinkinderen met hun grootouders meegingen.’

Nagenieten

De mensen die mee gingen, zijn het erover eens dat het prima was georganiseerd. De koffie met gebak, de lunch en de reis; De dag was in een woord, ‘af.’ Het museum was een beleving. Dat kleine bakkertje, waar het zo heerlijk rook naar versgebakken brood, het gebouw van Gend&Loos uit Tiel met de zwarte transportwagen, de scharensliep en de waterpomp in de keuken gaf gesprekstof voor weken. De oude poepdoos zorgde vooral voor hilariteit. Eén persoon huivert, ‘wat was het koud als je daar helemaal voor naar achteren of zelfs naar buiten moest.’

Klus geklaard

‘Het was een veelzijdige en interessante opdracht met veel leermomenten. Ik vond het fijn dat mijn collega’s me steunden waar nodig, maar dat ik de vrije hand kreeg om de activiteit zelf vorm te geven. Dat we terugkijken op een geslaagde dag, maakt al het werk de moeite waard.’