Vrijwilliger Peter deelt zijn vrijwilligerservaring

In 2023 kreeg Peter een lintje voor al het vrijwilligerswerk dat hij al meer dan 50 jaar doet. Bij Welzijn Rivierstroom helpt hij inwoners van gemeente Buren met het invullen van formulieren of andere financiële vraagstukken. Dit geeft hem erg veel voldoening.

Peter liep met open ogen in de val toen Magda, een medewerker van Welzijn Rivierstroom, hem op 26 april 2023 meelokte naar het gemeentehuis van de gemeente Buren. Hij zou erbij aanwezig zijn als een collega-vrijwilliger een lintje in ontvangst mocht nemen. Tot zijn verrassing stond hij even later zelf voor de burgemeester toen hij tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Hij is 53 jaar vrijwilliger bij een sportvereniging in Rhenen, hij is al twaalf jaar vrijwilliger bij Welzijn Rivierstroom en hij zet zich in voor gepensioneerden van zijn oude werk.

Betrokken blijven bij de maatschappij

Nadat Peter op zijn zestigste met pensioen ging, wilde hij iets blijven betekenen voor anderen. Daarnaast hadden zijn vrouw Janny en hij besloten om vooral in de zomermaanden er op uit te gaan met hun camper. ‘Bij mijn eerste vrijwilligersfunctie kon ik die combinatie helaas niet maken, vertelt hij. ‘Het was een functie waarbij het lastig was om de taken zomaar een paar weken neer te leggen. Het voelde dan voor mij dat ik mensen aan hun lot overliet en dat wilde ik niet.’

Vrijwilligersfunctie bij Welzijn Rivierstroom

Zo kwam Peter bij Welzijn Rivierstroom terecht en hij zocht samen met een sociaal werker naar een passende functie. ‘Burenhulp’ bleek de ideale mogelijkheid om vrijwilligerswerk te combineren met eigen plannen. ‘Het mooie was dat Janny ook enthousiast werd en dat we samen wat klussen bij mensen konden klaren. We knapten bij iemand een tuin op en we hebben een huis op orde gebracht.’

Janny bleef daarna boodschappen voor iemand doen en/of bij mensen op de koffie. Peter had meer belangstelling voor het project ‘administratie thuis’ en ging mensen helpen om hun administratieve zaken op orde te krijgen. ‘Dit werk heeft mijn eigen kijk op de maatschappij enorm verbreed. Elk gezin is anders en ik krijg  met dit werk een behoorlijke inkijk in iemands leven. Het geeft me veel voldoening als ik het vertrouwen krijg en ik iemand vooruit kan helpen.’

Eigen inbreng

Wat het vrijwilligerswerk voor Peter tevens boeiend maakt, is dat hij gehoor vindt voor eigen initiatieven. ‘Trainingen die we vroeger als belastinginvullers kregen van de belastingdienst, werden geschrapt door bezuinigingen. Ik vond dit juist zo belangrijk en ben in overleg met Rivierstroom deze trainingen gaan geven. Naast dat ik het fijn vind om te doen, is het nuttig en interessant. We leren nu van elkaar door voorbeelden uit onze eigen omgeving te gebruiken.’

Voldoening en waardering

Vrijwilligerswerk kan ik iedereen aanbevelen. Het houdt me scherp en door bezig te blijven sta ik nog steeds midden in de maatschappij. Dat ik een lintje kreeg vond ik geweldig, maar het gevoel dat ik gewaardeerd word door de personen waar ik mee in contact kom, telt voor mij nog zwaarder.